Vannlekkasjer

Dersom du oppdager sus i rør eller lavt vanntrykk, kan det være tegn på at det er en lekkasje på vannledningen.

Ta kontakt med vann og avløp på hvis du oppdager lavt trykk, sus eller bråk.

Vakttelefon vann og avløp: 911 58 992

Det kan være vanskelig å fastslå om en lekkasje er på kommunens vannledning eller på den private stikkledningen. 

Hvis vi etter lekkasjesøking eller på annet grunnlag oppdager at lekkasjen er på din private stikkledning, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen. Når du får brev fra kommunen om utbedring av vannlekkasje på din private vannledning, må du ta kontakt med en rørlegger som kan hjelpe deg.

Felles stikkledninger

En stikkledning som gir vann til flere husstander, kalles felles stikkledning. Hvis flere eiendommer er koblet til felles stikkledninger, har dere et felles ansvar for ledningene. Oppdager vi en lekkasje på felles stikkledning, vil alle som er påkoblet denne, få krav fra oss om utbedring av lekkasjen.

Dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold ved felles stikkledninger

Ved felles stikkledninger bør du ha dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold. Disse er som regel tinglyste. Hvis dere ikke har en avtale mellom eierne av felles stikkledning, anbefaler vi å tegne en avtale som tinglyses. 

Går stikkledningene over en annen eiendom, bør du også ha en tinglyst avtale som beskriver rettigheter og plikter.

Må du søke?

Utskiftning av vann- og avløpsledninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Punktreparasjon og gravefri rehabilitering er unntatt søknadsplikt. Søknad om gravetillatelse skal sendes inn av graveentreprenøren dere bruker.