Installasjon av vannmåler

Alle bygg og boliger tilknyttet offentlig vann og/eller avløp i Øvre Eiker skal ha vannmåler.

Når du skal installere vannmåler, må du ta kontakt med et rørleggerfirma. Installasjon av vannmåler dekkes av huseier. Vannmåleren eies av kommunen.

Rørleggeren tar seg av kontakten med kommunen i god tid før installasjon. Vannmåler hentes ut på rådhuset etter avtale med saksbehandler. Bestilling av vannmåler sendes på e-post.

Send epost til kommunen for å bestille vannmåler

Kontakt oss

Vann og avløp
Epost: va.melding@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00