Utskifting til digitale vannmålere

Alle bygg og boliger i Øvre Eiker kommune skal få digitale målere beregnet for fjernavlesning. 

Hovedmålet med prosjektet er å forenkle avlesningen av vannmålerne og du slipper å lese av vannmåleren. Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen og fakturering skjer løpende etter forbruk. Inntil kommunen har fått på plass nødvendig system for innhenting av vannmålerdata, vil vannmåleravlesningen være manuell som i dag. Så lenge du får beskjed om avlesning (sms eller post), skal du rapportere vannmålerdata som foreskrevet.

Informasjon før bytte av vannmåler

Drammen Rørservice AS utfører arbeidet og vil kontakte deg når vannmåler skal byttes i ditt bygg. Du får melding på SMS noen dager før vannmålerskifte, med tidspunkt for når du skal skifte vannmåler. 
Vi oppfordrer deg til å svare raskt OK når du får SMS hvis tidspunktet passer.  Hvis foreslått tid ikke passer kan du svare på meldingen med forslag til nytt tidspunkt i samme uke.

Hva skal jeg gjøre før den digitale vannmåleren blir montert hos meg?

Den digitale vannmåleren og bytte til denne er gratis. Dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader for deg som huseier. Du kan redusere sjansene for kostnader ved å forberede arbeidet før vannmåleren skal byttes.

Før bytte må du:

  • vite hvor vannmåleren din er plassert
  • rydde plass rundt vannmåleren, slik at det er mulig for rørleggeren å utføre arbeidet
  • teste at hovedstoppekranen fungerer og holder tett
  • sjekke om det er montert frimutter over og under vannmåler 

Rørlegger sjekker om alt dette er i orden. 

Jordingen i huset ditt

Hvis boligen din er bygget før 1991, bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert. Er du usikker på om jordingen i huset ditt er tilfredsstillende ta kontakt med din elektriker. Kommunen er ikke ansvarlig for husets elektriske anlegg.

Du må ha frimutter på måleren

Hvis det ikke er montert frimutter på din gamle måler, kan du kontakte Drammen Rørservice AS for å få informasjon om hva du må gjøre. Ekstraarbeid må bekostes av huseier.  Valg av rørleggerfirma for ekstraarbeid er huseiers eget valg.

Har du spørsmål om bytte til digital vannmåler?

Hvis du har spørsmål om arbeidet eller lurer på kan du ta kontakt med

Drammen Rørservice AS
Telefon 32 89 77 55
Epost: vannmaler@dras.no

Telefonen er betjent mellom klokken 08.00-15.00.