Vannmåleravlesning

Fra desember 2023 innføres det ny avlesningsmetode for vannmålere. 

Varsel vil bli sendt som SMS fra et nummer med 16 siffer. Det er ikke et telefonnummer, men en unik kode som identifiserer at svaret går tilbake på rett måler. Finnes ikke mobilnummer tilgjengelig vil det sendes avlesningskort.  Du må lese av vannmåleren din uansett om du har digital eller mekanisk vannmåler.

Gjennomføring av avlesning

Du leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på følgende måter. Hvordan du skal registrere vannmåleravlesningen, avhenger om du har mottatt SMS eller avlesningskort.

Hva skjer hvis du ikke leser av vannmåleren?

Vi bruker innmeldt målerstand som grunnlag for beregning av årsgebyr. Dersom vi ikke mottar avlesning blir forbruket stipulert. Det vil si at kommunen fastsetter ett forbruk. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal lese av vannmåleren, ta kontakt på telefon 32 25 10 00.