Aksellastrestriksjoner på kommunale veier

Alle aksellastbegrensninger er opphevet fra 21.05.2024.

Hva har dette å si for deg som innbygger? 

Dersom du skal ha fraktet tyngre gods (for eksempel betongelementer, tyngre maskiner, osv.), må du sjekke at veien vil tåle tyngden av transporten.

Dispensasjoner 

Dispensasjoner for aksellast utover det som står i veglisten, vil ikke bli gitt dersom lasten kan deles opp. Dispensasjon behandles av Statens vegvesen.

Søk dispensasjon for aksellast.

Nærmere informasjon om aksellastrestriksjoner kan fås ved å kontakte kommunen på telefon 907 21 110, eller 959 00 044.

Her kan lese mer om veglister og dispensasjoner.

Endring av veglistene 

​Veglister utgis månedlig. Ønske om endring av bruksklasse, må sendes til kommunen innen den 15. i hver måned på epost til post@ovre-eiker.kommune.no, med kopi til janroger.humlebekk@ovre-eiker.kommune.no

Aksellast i teleløsningsperioden 

På veger som er satt ned til 6 tonn gjøres unntak fra restriksjonene med inntil 8 tonn aksellast/14 tonn boggilast for kjøring av husdyrfor, septiktømming, utkjøring av melk, slakt, vegvedlikeholdsmaskiner, elverksbiler for å sikre strømforsyning, renovasjon, bilberging/uttrykning og buss i rute. Utover dette vil det ikke bli gitt dispensasjoner.

Mange av de eldre kommunale veiene er bygd opp av telefarlige masser og finkornet materiale som gjør at veiene holder ekstra godt på fuktigheten. Ikke alle veiene er så godt drenert som ønskelig. 
 
I teleløsninga på våren er det ekstra mye fuktighet i mange av veiene. Grøftene er ofte fulle av snø og is, noe som gjør at opptørkingen av veiene går seint. For å bevare veiene best mulig, vurderer vi hver vår om og når vi skal innføre restriksjoner for de tyngste kjøretøyene. 
  
I Øvre Eiker kommune er det som regel restriksjoner i vårløsningen. Tidspunkt for innføring og opphør blir annonsert i lokalpressen og her på kommunens hjemmesider. 

Statens vegvesen kan i samråd med kommunen, gi dispensasjon om det er nattefrost eller andre forhold som tilsier at veien kan tåle større laster enn veilisten sier. Vi ber transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge​ sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veier blir minst mulig i teleløsningen.  

Lover og regler