Avkjørsel

Planlegger du å flytte, endre, eller bygge ny avkjørsel, må du søke tillatelse. 

Hva er avkjørsel?

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere. 

Hvordan søker du om avkjørsel?

Lover og retningslinjer