Skilting 

Kommunen har ansvar for skilting langs kommunale veier og arealer. 

Dette gjelder 

 • gateskilt 

 • trafikkmerking 

 • gatenavnskilt  

 • tillatelse til reklameskilt 

Meld fra 

Meld fra om et skilt som er ødelagt her

Gateskilt 

Kommunen setter opp gateskilt og offentlige skilt etter vedtak. Skiltreguleringer er søknadspliktig, og vedtaksmyndighet er Statens vegvesen. Kommunen har ansvaret for

 • vedlikehold, utskifting og rengjøring av skiltene 

 • midlertidig skilting ved veiarbeid 

 • reguleringer i forbindelse med arrangementer 

 • sanering og fjerning av eksisterende offentlige skilt   

Trafikkmerking 

Kommunen har ansvar for nymerking og vedlikehold av eksisterende oppmerking. Dette gjelder:

 • gangfelt 

 • kant- og midtlinjer 

 • sykkelbaner med symbol 

 • fartshumper med kantlinjer eller rutemønster

 • andre symboler    

Reklameskilt langs vei 

Reklameskilt som står langs veien, kan gå ut over trafikksikkerheten. Skal du sette opp reklameskilt, må du søke om dette. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. 

Som reklameskilt regner vi:

 • skilt 

 • transparenter  

 • flagg 

 • ballonger

 • lys 

 • andre ting 

Uansett avstand fra veien, må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. 

Søk om tillatelse ved å sende en e-post til oss. I eposten beskriver du skiltet, legger ved et bilde og et kart som viser hvor du ønsker å sette det opp. Vi gir eventuelt tillatelse for en avgrenset periode. 

Hvis du setter opp skilt uten tillatelse, og vi må fjerne det, må du betale det dette koster. Vi sender ut varsel om at skiltet må fjernes. Vi kan la være å varsle hvis det haster med å fjerne skiltet. 

Oppføring av virksomhetsskilt i form av fasadeskilt, uthengsskilt, frittstående skilt eller annet, samt skilt med produktreklame eller lignende, foliering, bannere og reklameflagg er i tillegg søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Oppføring av mindre skilt kan behandles som søknad om mindre tiltak etter plan- og bygningsloven som kan forestås av tiltakshaver. Med mindre menes: Skilt og reklame inntil 6,5 m² montert på vegg eller frittstående på terreng med bredde x høyde inntil 1,5 x 3,5 m. Skiltet skal tilfredsstille lovpålagte estetiske krav iht. plan- og bygningsloven. Send inn en byggesøknad.

Lover, forskrifter og retningslinjer