Gatelys

Gatelys er viktig både for å lyse opp veier, by- og boligområdet av sikkerhetshensyn, men også fordi det gi et bedre gatemiljø og øker tryggheten og trivselen. 

Er gatelyset ved en kommunal vei?

Kommunen har ansvaret for feil og mangler langs kommunale veier, gang- og sykkelveier og enkelte private veier. 

Ved feil på veilys langs europa- eller fylkesveier, tar du kontakt med Statens vegvesen på tlf. 175. 

Sjekk om veien er kommunal på kommunes kartløsning, velg kartlag "veinett" under grunnkart.

Meld feil

Meld fra om mørke lamper via meldeportalen "Meld en feil". 

Når vil feil og mangler utbedres?

Innmeldte feil og mangler vil utbedres innen følgende frister: 

  • Enkeltstående mørk lampe har en reparasjonsfrist på fire uker. I perioden 15/5 - 31/7 blir enkeltfeil ikke rettet. 

  • Mer enn tre mørke lamper etter hverandre har en reparasjonsfrist på en uke. 

  • Mørke lamper i belyste underganger, ved fotgjengeroverganger, bussholdeplasser, eller større feil/hele strekninger har en reparasjonsfrist på to virkedager. 

Vi tar forbehold om større feil som krever lengre behandlingstid. 

Flere feil i samme område indikeres ikke i feilmeldingstjenesten, men reparatørene har oversikt over dette i sitt system.