Trafikksikkerhet

Øvre Eiker kommune jobber kontinuerlig med å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veier. 

Vi mottar også mange spørsmål om tiltak mot for eksempel høy fart, utrygge gangfelt, ønsker om fortau og bedre belysning. Vi gjør faglige vurderinger av alle innkomne henvendelser og har et tett samarbeid med politiet og Statens vegvesen. Nedenfor finner du svar på en del vanlige spørsmål. 

Øvre Eiker kommune har egen vedtatt trafikksikkerhetsplan for 2022-2025.Les trafikksikkerhetsplanen for Øvre Eiker kommune (PDF, 2 MB) 

Ofte stilte spørsmål