Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruksnæring

  Endret:29.11.2022 12:11

Landbruket i Øvre Eiker er stort og mangfoldig. Arealmessig består kommunen av 52.000 dekar jordbruksareal og 280.000 dekar produktiv skog.

Både innen jord og skog er det aktive miljøer som bidrar til å gjøre landbruket mer robust og fremtidsrettet. Øvre Eiker kommune samarbeider med landbruksorganisasjonene og med enkeltbønder for å tilrettelegge for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Veterinærvaktordningen utenom ordinær arbeidstid

Vakten gjelder:
• mellom kl. 16.00 - 08.00 på hverdager
• fra kl. 16.00 fredag til kl. 08.00 mandag i helgene

Vakttelefon: 31 90 07 50


Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt. Veterinærvakten er hvilende på natt, og vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, sykdom, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Hvis du er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør du kontakte veterinær.
Dyreeier må selv betale for behandlingen av sitt syke eller skadde dyr.


Næringsutvikling i landbruket

Kommunen og landbrukskontoret er gjerne førsteinstans for bønder som vil utvikle gården sin. Vi hjelper til med å se muligheter og veileder videre i forhold til lovverk og andre instanser. Innovasjon Norge er en viktig samarbeidspartner ved større investeringer www.innovasjonnorge.no/

I strategisk næringsplan for Øvre Eiker 2016-2019 er landbruket et av satsingsområdene. Her er de langsiktige målene:

  • Antall dekar fulldyrket jordbruksareal er økt i perioden
  • Antall opplevelsesarenaer for det unike ved kulturlandskapet og mattradisjonene i kommunen
    er økt med minst 10
  • Det er lagt til rette for foredling og salg av bygdas mat
  • Lite brukte landbruksbygg er tilrettelagt for ny anvendelse

 Kontaktpersoner

Anne Bjørg Rian
Tjenesteleder for landbruk og miljø

Linn Kristin L. Oulie
Rådgiver jordbruk

Else Mari Espseth Nilsen 
Rådgiver jordbruk og miljø / vannområdekoordinator for Eikern vannområde

Thomas Olufsen Skrautvol
Skogbruksrådgiver

Morten Eken - Lokal koordinator for bevaring av laksefisk i DrammensregionenOpprettet: 11.09.2013 13:07