Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruksnæring

  Endret:22.04.2021 14:57

Landbruket i Øvre Eiker er stort og mangfoldig. Arealmessig består kommunen av 52.000 dekar jordbruksareal og 280.000 dekar produktiv skog.

Både innen jord og skog er det aktive miljøer som bidrar til å gjøre landbruket mer robust og fremtidsrettet. Øvre Eiker kommune samarbeider med landbruksorganisasjonene og med enkeltbønder for å tilrettelegge for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Veterinærvaktordningen i Øvre og Nedre Eiker, Kongsberg og Flesberg

Utenom ordinær arbeidstid (man-fre kl 8:00-16:00) er det veterinærer i veterinærvaktordningen som skal
være i beredskap. Øvre Eiker kommune er driftsansvarlig for ordningen.

​Veterinærer i ordningen

​Telefonnummer

Ragnhild Thorrud

​905 66 760

​Kristoffer Duch

​920 85 186

​Heidi Magnus

971 29 994

 

Næringsutvikling i landbruket

Kommunen og landbrukskontoret er gjerne førsteinstans for bønder som vil utvikle gården sin. Vi hjelper til med å se muligheter og veileder videre i forhold til lovverk og andre instanser. Innovasjon Norge er en viktig samarbeidspartner ved større investeringer www.innovasjonnorge.no/

I strategisk næringsplan for Øvre Eiker 2016-2019 er landbruket et av satsingsområdene. Her er de langsiktige målene:

  • Antall dekar fulldyrket jordbruksareal er økt i perioden
  • Antall opplevelsesarenaer for det unike ved kulturlandskapet og mattradisjonene i kommunen
    er økt med minst 10
  • Det er lagt til rette for foredling og salg av bygdas mat
  • Lite brukte landbruksbygg er tilrettelagt for ny anvendelse

 Kontaktpersoner

Anne Bjørg Rian
Jordbrukssjef og daglig leder

Morten Garaas
Skogbrukssjef

Linn Kristin L. Oulie
Rådgiver jordbruk

Kari Anne Myhre Hoen (40% stil.)
SekretærOpprettet: 11.09.2013 13:07