Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Landbruksnæring

  Endret:10.09.2021 11:54

Landbruket i Øvre Eiker er stort og mangfoldig. Arealmessig består kommunen av 52.000 dekar jordbruksareal og 280.000 dekar produktiv skog.

Både innen jord og skog er det aktive miljøer som bidrar til å gjøre landbruket mer robust og fremtidsrettet. Øvre Eiker kommune samarbeider med landbruksorganisasjonene og med enkeltbønder for å tilrettelegge for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Veterinærvaktordningen i Øvre og Nedre Eiker, Kongsberg og Flesberg

Utenom ordinær arbeidstid (man-fre kl 8:00-16:00) er det veterinærer i veterinærvaktordningen som skal
være i beredskap. Øvre Eiker kommune er driftsansvarlig for ordningen.

Liste på hvilke veterinær som har vakt:

Vaktliste september 2021
Obs! Pga sykdom har Ragnhild Thorrud vakt helgen 10.-12.09, og Julie Arnestad har vakt helgen 24.-26.09.
Vaktliste oktober 2021


​Veterinærer i ordningen

​Telefonnummer

Ragnhild Thorrud

​905 66 760

​Heidi Magnus

971 29 994

Julie Arnestad

984 08 591

​Alex-Sander Marki

​400 74 274

 

Næringsutvikling i landbruket

Kommunen og landbrukskontoret er gjerne førsteinstans for bønder som vil utvikle gården sin. Vi hjelper til med å se muligheter og veileder videre i forhold til lovverk og andre instanser. Innovasjon Norge er en viktig samarbeidspartner ved større investeringer www.innovasjonnorge.no/

I strategisk næringsplan for Øvre Eiker 2016-2019 er landbruket et av satsingsområdene. Her er de langsiktige målene:

  • Antall dekar fulldyrket jordbruksareal er økt i perioden
  • Antall opplevelsesarenaer for det unike ved kulturlandskapet og mattradisjonene i kommunen
    er økt med minst 10
  • Det er lagt til rette for foredling og salg av bygdas mat
  • Lite brukte landbruksbygg er tilrettelagt for ny anvendelse

 Kontaktpersoner

Anne Bjørg Rian
Jordbrukssjef og daglig leder

Morten Garaas
Skogbrukssjef

Linn Kristin L. Oulie
Rådgiver jordbruk

Else Mari Espseth Nilsen 
Rådgiver jordbruk og miljøOpprettet: 11.09.2013 13:07