Veterinærtjenester

Dersom du har et sykt dyr på kveld og nattestid eller i helgene, kan du kontakte veterinærvakta. Ordningen gjelder alle dyr unntatt vilt.

Når kan du kontakte veterinærvakta?

  • I helgene.
  • På helligdager.
  • Hverdager kl. 16:00 – 08:00.

Vakttelefon: 31 90 07 50

Veterinærvaktordningen gjelder akutt syke dyr

Det er når dyret ditt trenger akutthjelp ved livstruende skader og sykdom, som ikke kan vente, at veterinærvaktordningen skal brukes. Hvis du er usikker på om dyret trenger akutthjelp, bør du kontakte veterinærvakta.

Gjelder det skadet og påkjørt vilt, skal du ikke ta kontakt med veterinærvakta. Les mer om skadet og påkjørt vilt.

Betaling

Du må selv betale for behandlingen som blir gitt av veterinæren.

Produksjonsdyr som trenger veterinær på dagtid

Når du er aktiv bonde med husdyrproduksjon, er du sikret at det er en veterinær på vakt på dagtid (hverdagene). Alle planlagte henvendelser skal ringes inn til veterinærene mellom kl. 08:00 – 09:00 på formiddagen. Ved akutt syke produksjonsdyr, kan veterinæren ringes til hele dagen.

Dersom veterinæren ikke kan svare

Veterinærene vil normalt planlegge hvilken bonde de skal besøke på dagtid, mens henvendelser utenom ordinær arbeidstid, vil bli vurdert fortløpende. Dersom du ikke får svar på telefon, kan det være at veterinærene jobber med et sykt dyr. Da vil veterinæren ringe tilbake etterpå. 

 

Kontakt oss

Anne Bjørg Rian
Landbruk og miljø
E-post: AnneBjorg.Rian@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 72