Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høringssaker

  Endret:12.09.2017 15:43

​På denne siden finner du aktuelle og tidligere høringssaker som er sendt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist og kontaktinformasjon for hver enkelt sak ligger i artiklene i listen under.

 Høringssaker

Detaljregulering gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund

​Kommunestyret egengodkjente i sitt møte 31.10.2017, sak 154/17, Detaljregulering for gbnr. 101/4, Lerberg, Hokksund. (15.12.2017)

Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk

Kommunestyret i Øvre Eiker egengodkjente i sitt møte 10.05.2017, sak 60/17 - Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk. Saken har ved en feil ikke blitt varslet før nå, og Øvre Eiker kommune beklager dette. (15.12.2017)

Offentlig ettersyn - Endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36, Hokksund

​Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 57/17 av 12.10.17 vedtatt forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (16.10.2017)

Offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Harakollen B2, Hokksund

Øvre Eiker kommune har i delegert vedtak 54/17 av 29.09.17 vedtatt forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen B2 i Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11. (02.10.2017)

Offentlig ettersyn: B1 i Reguleringplan for Eiker vgs

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for gbnr 77/265 Smedgata 16 ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger ved Eiker videregående skole i Hokksund. (12.09.2017)

Kommuneplan dobbeltspor - Gulskogen-Hokksund

​​Bane Nor legger ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund på høring. (12.09.2017)

Høring om industripåslipp

​Forslag til felles lokal forskrift legges herved ut på høring. Forslaget regulerer påslipp av olje, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de ni kommunene i Godt Vann Drammensregionen-samarbeide. (12.09.2017)

Detaljplan for Lerberg

​​Forslag til detaljplan for Lerberg sendes ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. juni. (12.09.2017)


Opprettet: 23.05.2017 13:26