Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kart og oppmåling

Nordset, Caroline Endret:05.06.2018 13:27

​​​​​​ Grensestolpe med blomster

Gå direkte til:

Geodataavdelingen

Geodataavdelingens arbeidsområde ligger innenfor kart- og oppmåling med fokus på forvaltningsoppgaver i ht. lov om eiendomsregistrering, også kalt matrikkelloven. Videre har avdelingen forvaltningsansvar for mange ulike datasett innen kart og geodata i kommunens GIS-system, herunder også forvaltning av arealplaner i det kommunale planregisteret.

Geodataavdelingen utfører forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, og dette innebærer bl.a. oppmålingsforretninger iht. loven med etterfølgende føring av kart- og bokdelen i matrikkelen. Matrikkelen utgjør sammen med grunnboken på Tinglysingen, landets offisielle eiendomsregistreringssystem. Kommunens geodataavdeling er delegert ansvar som lokal matrikkelmyndighet. Hensikten med registrering og føring i matrikkelen er å sikre tilgang til viktige og mest mulig pålitelige eiendomsopplysninger. Matrikkelens målsetting er at den skal inneholde opplysninger om den enkelte eiendom som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. I dette arbeidet inngår bl.a. oppretting av nye eiendommer og endring av eiendomsgrenser, samt klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser i oppmålingsforretning.
 Grensemerker-slegge.jpg
Geodataavdelingen er kommunens adressemyndighet iht. matrikkelloven, med ansvar for å tildele og endre offisielle adresser. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte bygning og adresse. Matrikkelføringen omfatter derfor også bygnings- og adresseregistrering. Videre har avdelingen forvaltningsansvar etter eierseksjonsloven, dvs. saksbehandling og oppdeling eventuelt re-seksjonering av eiendom.
 
Utover dette distribuerer avdelingen kommunens kart og geodata​ via kartportalen på kommunens hjemmeside. For smarttelefoner og nettbrett er en «app» for kommunekart tilgjengelig for nedlasting via App Store. Den inneholder detaljerte kart og planinformasjon.

Geodataavdelingen leverer også andre tjenesteoppgaver som ikke er hjemlet i lov, bl.a. plassering av byggetiltak/beliggenhetskontroll, eiendomsmeglerpakke via Infoland, situasjonsplan m/naboliste og salg av digitale geodata.
 

​Åpningstider

Man-, tirs-, tors- og fredag
kl 8:30-15:00
Onsdag kl 07:30-15:30

Servicesenteret

Tlf. 32 25 10 00 

Tjenestebeskrivelser

Adressetildeling

Arealoverføring

Eierseksjonering

Fradeling - oppretting av grunneiendom

Grensejustering

Matrikkel - retting

Megleropplysninger - eiendomsinformasjon

Oppmålingsforretning

Plassering av tiltak

Sammenslåing

Situasjonsplanpakke - bestilling

Kontakter

Fagansvarlig
Terje Norli

Geodataingeniører
Linn Kristin Oulie (permisjon)
Linda Arnestad
Ståle Lødemel
Ole Johnny Petersen
Terje Wollertsen

Skjemaer

www.kartverket.no

Dokumenter

Gebyrregulativet
Forskrift om adresser og skilting

Lenker

www.norgeskart.no

www.kart.kartiskolen.no

www.norgeibilder.no

www.seeiendom.no
www.lovdata.no

Opprettet: 11.09.2013 13:29