Situasjonskartpakke

Før du sender inn en byggesøknad må du bestille situasjonskartpakke. En situasjonskartpakke inneholder ulike kart og informasjon om eiendommen som skal bebygges eller endres.

​Når må du bestille situasjonskartpakke?

Du må bestille situasjonskartpakke ved alle søknadspliktige tiltak som vises i kartet.

Er du fortsatt usikker på om du må bestille?

Hvis du er usikker på om du må ha situasjonskartpakke kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Situasjonskartpakken inneholder

  • Situasjonskart:
    Kart som viser nåværende bebyggelse på eiendommen.
  • Planopplysninger for eiendommen:
    Plananalyse og utsnitt fra kommuneplanens kart med tilhørende bestemmelser. Hvis eiendommen inngår i en reguleringsplan, vil utsnitt av plankart og bestemmelser også være vedlagt.
  • Informasjonsskriv

Bestille situasjonskartpakke

Det er to tilbydere av denne tjenesten:

Hva skjer videre?

Situasjonskartpakken leveres innen fem virkedager. 

Hvor lenge er situasjonskartpakken gyldig?

Situasjonskartpakken er gyldig i to år.

Kjøp av andre kart og eiendomsinformasjon

Flere leverandører tilbyr andre produkter som nabolister, områdeanalyse, samt vektordata av arealplaner og basiskart. Les mer om kjøp av kart og eiendomsinformasjon her. 

Vann- og avløpskart bestilles ved direkte henvendelse til vann- og avløpsavdelingen; va.melding@ovre-eiker.kommune.no