Situasjonskartpakke

Før du sender inn en byggesøknad må du bestille situasjonskartpakke. En situasjonskartpakke inneholder ulike kart og informasjon om eiendommen som skal bebygges eller endres.

Når må du bestille situasjonskartpakke?

Du må bestille situasjonskartpakke ved alle søknadspliktige tiltak som vises i kartet.

Er du fortsatt usikker på om du må bestille?

Hvis du er usikker på om du må ha situasjonskartpakke kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Situasjonskartpakken inneholder

  • Situasjonskart:
    Kart som viser nåværende bebyggelse på eiendommen.
  • Planopplysninger for eiendommen:
    Utsnitt fra kommuneplanens kart med tilhørende bestemmelser. Hvis eiendommen inngår i en reguleringsplan, vil utsnitt av plankart og bestemmelser også være vedlagt.
  • Vann- og avløpskart 
  • Informasjonsskriv 

Tilleggsbestilling

  • Naboliste
  • Digitale kart

Hvor lenge er situasjonskartpakken gyldig?

Situasjonskartpakken er gyldig i to år.

Bestille situasjonskartpakke

Bestill situasjonskartpakke (PDF, 169 kB)

Hva koster situasjonskartpakken?

Gebyr situasjonskartpakke
Gebyrtype Gebyr 2023
Situasjonskartpakke kr 1400

Hva skjer videre?

Situasjonskartpakken leveres innen fem virkedager.