Kart og eiendomsinformasjon

Her finner du informasjon om hvordan du kan kjøpe kartdata, eiendomsinformasjon, nabolister og ev andre kartprodukter.

Her kan du kjøpe kart og eiendomsinformasjon

Det er tre tilbydere av denne tjenesten:

Produkter

Her er en oversikt over noen av produktene, fullstendig produktoversikt finnes hos de forskjellige tilbyderne.

Situasjonskartpakke

Før du sender inn en byggesøknad må du bestille situasjonskartpakke. En situasjonskartpakke inneholder ulike kart og informasjon om eiendommen som skal bebygges eller endres. Les mer om når du må bestille situasjonskartpakke, og hva den inneholder.

Situasjonskartpakke er kun tilgjengelig for bestilling via e-Torg og Infoland. 

Meglerpakker

I meglerpakken har vi samlet kart og relevante opplysninger til bruk ved salg av eiendom.

Dette inneholder de ulike meglerpakkene:

Områdeanalyse

Rapport som inneholder informasjon om skred, ras, kvikkleire, flom, kulturminner, radon og trafikkmengde. Områdeanalysen gir oversikt over Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) for eiendommen. 

Flyfotorapport

Rapport som inneholder alle historiske flyfoto som er tatt over en eiendom. Området med eiendomsgrenser vises på alle vedlagte bilder og det er derfor enkelt å se utvikling av eiendommen over tid. 

Plananalyse

Rapport som inneholder en oversikt over hvilke planer som gjelder for en eiendom. 

Vann- og avløpskart

 Vann- og avløpskart bestilles ikke via leverandørene ovenfor, men ved direkte henvendelse til vann- og avløpsavdelingen; va.melding@ovre-eiker.kommune.no