Utsatt frist for avlesning av vannmåleren

Frist for avlesning er utsatt til 31.12.23 for at vi skal få lest av flest mulig. Per 21. desember er det i underkant av 1000 vannmålere som ikke er lest av.  

Fakturaen du får i januar 2024 vil kun inneholde avregning av forbruket for 2023. For at fakturaen skal bli riktig og at du skal unngå å dra med etterslep eller feil inn mot neste avlesning er det viktig at du leser av vannmåleren din nå.  

Har du ikke lest av vannmåleren din, vil det bli stipulert forbruk på bakgrunn av tidligere forbruk. Dette kan gi avvik, og du kan risikere å betale for mye eller for lite. Dette vil rettes ved neste avlesing, men det kan gi unødige ekstrakostnader dersom en drar med seg feil.   

Har du ikke mottatt varsel om vannmåleravlesning?

Dersom du ikke har mottatt varsel om avlesning ber vi om at du tar kontakt slik at vi får registrert målerstanden. Send e-post til va.faktura@ovre-eiker.kommune.no eller ring 32 25 10 00. 

Åpningstider

  • 21. - 22. desember kl. 08.00-15.00  
  • 27. - 29. desember kl. 10.00-14.00 

Hvordan lese av vannmåleren 

  • Sjekk at nummeret på vannmåleren stemmer. Nummeret finner du ovenfor telleren.  
  • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med røde tall, tall bak komma eller nuller foran målerstand.  
  • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Hvis du har mottatt avlesningskort, registreres dette på internettportalen for vannmåleravlesning.   

Les mer om vannmåleravlesning her