Vis hensyn til rådyr og annet vilt – hold hunden i bånd

Nå er det mye løs snø og kaldt vær, som gir krevende forhold for en del viltarter i vårt område. Spesielt rådyrene sliter med å bevege seg og finne mat, og de er ekstra sårbare for forstyrrelser og angrep fra løse hunder.  Hold derfor hunder i bånd av hensyn til viltet.  

I Øvre Eiker kommune er det en generell båndtvang i tettbygde strøk hele året. Vi minner også om hundelovens aktsomhetskrav og vilkår for å la hund være løs, og oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og forebygge skader på og ulemper for viltet.  

Hvis det over tid er vedvarende krevende forhold, eller det kommer enda større mengder snø, kan det bli aktuelt med båndtvang også her i kommunen. 
 

Regler om båndtvang i Øvre Eiker kommune