Styrende dokumenter

På denne siden finner du sentrale styringsdokumenter for Øvre Eiker kommune, i alfabetisk rekkefølge.

Delegasjon

Delegeringsreglement 2020-2024 (PDF, 995 kB)

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2021-2025 (PDF, 2 MB)

Etikkplakaten

Etikkplakat (PDF, 777 kB)

Finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (PDF, 353 kB)

Folkevalgte organer

Reglement for folkevalgte organer (PDF, 867 kB)

Frivilligstrategi

Frivilligstrategi (PDF, 68 kB)

Grendeutvalgserklæringa

Grendeutvalgserklæringa (PDF, 3 MB)

Innovasjonsstrategi

Innovasjonsbrosjyre (PDF, 4 MB)
Innovasjonsplakaten (PDF, 123 kB)

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Kommuneplan

Kommuneplan 2015-2027​ (PDF, 5 MB)
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 3 MB)
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friliuftsliv 2022-2025 (PDF, 3 MB) og brosjyre med kortversjon av planen (PDF, 5 MB)

Kommuneøkonomi

Kommuneplanens handlingsdel - 2024-2027 på Framsikt

Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2024-2027 - vedtatt (PDF, 6 MB)

Gebyrhefte 2024 - vedtatt (PDF, 668 kB)
Grunnlagstall for kommuneplanens handlingsdel 2024-2027.pdf (PDF, 969 kB)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Kulturstrategi

Kulturstrategi 2010-2022 (PDF, 5 MB)

Medvirkningsstrategi

"Livskraftige sammen" - strategi for medvirkning og samskapning 2017-2027 (PDF, 2 MB)
 

Oppvekst

Strategi for Ett lag for god oppvekst 2019 - 2022 (PDF, 690 kB)
 

Organisasjonskart

Organisasjonskart (PPTX, 2 MB)

Politivedtekter for Øvre Eiker kommune

Politivedtekter
 

Reglement for innbyggerråd

Reglement for innbyggerrådene (PDF, 362 kB)
 

Retningslinjer for kulturprisen

Retningslinjer for kulturprisen (PDF, 81 kB)
 

Utleiereglement

Utleiereglement for kommunale bygg og baner (PDF, 610 kB)

Verdimanifest 

Verdimanifestet (PDF, 2 MB)

Veteranplan

Veteranplanen - "Sammen om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging" (PDF, 908 kB)