Styrende dokumenter

På denne siden finner du sentrale styringsdokumenter for Øvre Eiker kommune, i alfabetisk rekkefølge.

Delegasjon

Delegeringsreglement 2020-2024 (PDF, 995 kB)

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2021-2025 (PDF, 2 MB)

Etikkplakaten

Etikkplakat (PDF, 777 kB)

Finans- og gjeldsforvaltning

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (PDF, 353 kB)

Folkevalgte organer

Reglement for folkevalgte organer (PDF, 867 kB)

Frivilligstrategi

Frivilligstrategi (PDF, 68 kB)

Grendeutvalgserklæringa

Grendeutvalgserklæringa (PDF, 3 MB)

Innovasjonsstrategi

Innovasjonsbrosjyre (PDF, 4 MB)
Innovasjonsplakaten (PDF, 123 kB)

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Kommuneplan

Kommuneplan 2015-2027​ (PDF, 5 MB)
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 3 MB)
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friliuftsliv 2022-2025 (PDF, 3 MB) og brosjyre med kortversjon av planen (PDF, 5 MB)

Kommuneøkonomi

Gebyrhefte 2023 (PDF, 2 MB)
Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 (PDF, 6 MB)
Grunnlagstall for kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi 2023-2026 (PDF, 2 MB)

Kulturstrategi

Kulturstrategi 2010-2022 (PDF, 5 MB)

Verdimanifest 

Verdimanifestet (PDF, 254 kB)

Veteranplan

Veteranplanen - "Sammen om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging" (PDF, 908 kB)