Om kulturskolen

Kulturskolen tilbyr undervisning for alle barn og unge i Øvre Eiker i alderen 2 til 19 år.  Kulturskolen har ca. 410 elevplasser og 14 ansatte.

Alle undervisningstilbud

Søk om plass

Arrangementer og skolerute

Du finner oversikt over kulturskolens arrangementer i kalenderen. Hvilke arrangementer den enkelte elev skal være med på avtales i samarbeid med lærer. Hver enkelt lærer sender i tillegg ut individuell årsplan for sitt fag ved oppstart av hvert semester. Kulturskolen følger i utgangspunktet skoleruta i forhold til undervisningsuker/skoleferie. 

Samarbeidspartnere

Øvre Eiker kulturskole har et nært samarbeid med det frivillige kulturlivet i kommunen. De frivillige lagene/foreningene har ansvaret for seminarer, turer, korpsuniformer, kostymer og kulisser til teater. Les mer om hvem kulturskolen samarbeider med her.

Kontakt kulturskolen

Kontakt kulturskolen
Navn og stilling Telefon E-post
Rektor Åsmund Tvinnereim 409 14 147 kulturskolen@oeiker.no
Koordinator Hilde Glesne 951 84 203 kulturskolen@oeiker.no

Mer informasjon

Vedtekter for Øvre Eiker kulturskole (PDF, 186 kB)