Barnehagens praksis og styringsdokumenter

Øvre Eiker har fem kommunale barnehager og elleve private av ulike typer og størrelser. 

De kommunale barnehagene har felles vedtekter og styringsdokumenter. De private barnehagene har egne vedtekter og planer.

Ønsker du å vite mer om de ulike barnehagene i kommunen, finner du informasjon om barnehagene på de ulike tettstedene her: Finn barnehage i Øvre Eiker.

I menyen nedenfor finner du de kommunale barnehagenes felles vedtekter og planer.  Du finner også lenker til barnehageloven og rammeplanen for barnehage. Disse styringsdokumentene gjelder for alle barnehagene, uavhengig om de er kommunale eller private.