SFO - plass

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du søker, endrer eller sier opp SFO-plass.  

Søke, endre eller si opp plass? 

  • Søknadsfrist for hovedinntak til SFO er 1. april hvert år. 
  • Du kan søke om plass i løpet av året for barn som har startet på skolen. Som hovedregel blir søknader som kommer inn etter fristen 1. april innvilget hvis det er ledig plass på SFO. 
  • Du trenger ikke søke om plass for hvert skoleår. Har barnet fått plass, beholder det plassen sin til den sies opp, eller til barnet går ut av 4. trinn.
  • Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen/søknad om redusert plass er levert.
  • Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass skal skje via nettportalen (lenke under). SFO sender umiddelbart ut en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen/søknad om redusert plass er mottatt.
  • Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass med virkning for kun mai og/eller juni godtas ikke. Søknad om reduksjon eller oppsigelse av plass må derfor være mottatt senest 1. mars i SFO-året.

Nedenfor finner du link til søkeportalen for SFO. Du trenger bank-ID eller tilsvarende for å logge deg inn.

Gå til nettportalen for å søke, endre eller si opp plass i SFO

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte skolen din direkte.

Finn kontaktinformasjon til din skole

Lurer du på hva en SFO-plass koster, eller om du kan søke redusert betaling? 

Les mer om priser og plasstyper i SFO