Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsbegrenset opphold for deg som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak. 

Avlastningstiltak kan gis i institusjon, privat avlastning eller i eget hjem. Du må søke om å få avlastning, og vi vurderer behovet ut fra en helhetlig kartlegging av din situasjon.

Hvor mye koster det?

Avlastningsopphold er gratis.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.

Slik søker du

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om søknadsprosessen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus, tlf. 32 70 18 00