Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for deg med nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp. BPA blir utført av en eller flere assistenter og er en tjeneste der du selv, eller en person som står deg nær, er arbeidsleder for assistentene.   

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Målet er at du skal kunne ha et aktivt liv, til tross for funksjonsnedsettelser. Ordningen vil kunne hjelpe deg med blant annet: 

  • vask av tøy 
  • rengjøring av bolig  
  • hjelp til personlig stell 
  • handling og bestilling av dagligvarer 
  • fritidsaktiviteter 

Hvem kan få tilbudet? 

Dersom du har et langvarig og stort behov for hjelp i hverdagen, kan du søke BPA. 

Slik søker du 

Gå til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og få mer informasjon om søknadsprosessen og klagemulighet.

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.  

Hva koster det? 

Avhengig av hva du har behov for bistand til, kan det koste noe. Her finner du mer informasjon og oversikt over tjenester der det kreves egenbetaling. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun Helsehus på telefonnummer 
32 70 18 00. Sentralbordet er åpent kl 8 - 15 på ukedagene.