Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til deg som er funksjonshemmet. Ledsagerbeviset gir deg mulighet til å ta med en ledsager på fritids- og kulturarrangementer, uten å betale for han/henne.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ledsagerbeviset skal gi deg som er funksjonshemmet, og som har med ledsager, gratis eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement. Ledsagerbeviset gjelder også på noen transportmidler.

Hvordan fungerer det?

Ved å vise fram ledsagerbeviset vil ledsageren gå gratis, men den funksjonshemmede betaler ordinær billett. Ledsagerbeviset kan brukes på alle steder som har akseptert ordningen, også utenfor den kommunen du bor i.

Du kan ikke kreve å få bruke det på steder som ikke har godkjent ordningen. De stedene hvor kortet kan benyttes, er merket.

I Øvre Eiker kan kortet foreløpig brukes på følgende steder:

I tillegg har Øvre Eiker kommune fått en egen avtale med NSB. De med ledsagerbevis kan kjøpe togbilletter med 50 prosent rabatt for ledsager på alle tog mellom Kongsberg og Eidsvoll, og mellom Hokksund og Hønefoss. Billettene må kjøpes ved Kongsberg, Vestfossen eller Hokksund stasjon. For andre strekninger gis det 50 prosent rabatt på grønne avganger og 30 prosent på hvite avganger.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som på grunn av funksjonshemming, er avhengig av å ha med deg en ledsager når du skal delta på kultur- og fritidsarrangement. Det er en forutsetning at du har en varig funksjonsnedsettelse.

For barn er ledsagerbevis forbeholdt dem med særlig omfattende assistansebehov. For barn under skolealder må du dokumentere at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse.

Slik søker du

Du kan sende elektronisk søknad om ledsagerbevis via kommunens skjemaportal. 

Vedlegg til søknaden

Du må legge ved legeattest og passfoto. Hvis du bruker elektronisk søknadsskjema, må du sende passfotoet i posten til kommunen og merke konvolutten "Ledsagerbevis". Hvis du sender søknad i posten, legger du vedleggene med i brevet. 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende. 

Hjelp til å søke

Du kan kontakte servicesenteret i kommunen på tlf. 32 25 10 00 for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

Adresse

Søknaden kan sendes elektronisk (se lenke over). Vil du sende søknaden i posten, sender du den til
Øvre Eiker kommune
Postboks 76
3301 Hokksund

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Hva skjer videre?

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Klage

Du kan klage på både vedtak og innholdet i tjenesten. Les mer om klage og saksgang i klagesaker.  

Mer informasjon

Du kan lese mer om ledsagerbevis på Helsenorge sine nettsider