Parkeringsbevis for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede?  

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du behøver ikke å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan søke om parkeringstillatelse hvis du bor i Øvre Eiker og

  • har store forflytningsvansker. Dette må dokumenteres med legeerklæring.  
  • har særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet

Slik søker du 

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede digitalt.
Søknad om parkeringstillatelse på papir (PDF, 2 MB)
Du må legge ved legeerklæring og passbilde. Gå til skjema for legeerklæring. (PDF, 538 kB)

Søknaden sendes til  

Øvre Eiker kommune
Seksjon helse og velferd
Postboks 76
3301 Hokksund

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.  

Hva koster det? 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er gratis. 

Hva skjer videre? 

Du vil få brev med informasjon om søknaden er innvilget eller ikke og begrunnelse for innvilgelse eller avslag. Vanligvis gir vi tillatelse for 2-5 år.

Klage 

Du har rett til å klage på vedtak om tjenester og innhold i tjenesten du får. Les mer om søknad, saksbehandling og klage.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun Helsehus på telefonnummer 
32 70 18 00. Sentralbordet er åpent kl 8 - 15 på ukedagene. 

Lover og regler  

Forskrift om parkering for forflytningshemmede