Kommunal bolig

Det er mange grunner til at innbyggere kan ha behov for hjelp til å finne egnet bolig. I utgangspunktet er det den enkeltes ansvar å skaffe seg en bolig, men Øvre Eiker kommune kan tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper.

Hvem kan få kommunal bolig?

Hjelp til å skaffe bolig er forbeholdt personer som har 

  • dårlig økonomi 
  • nedsatt funksjonsevne 
  • helsemessige eller sosiale problemer 
  • manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold  

For noen tildeles kommunal bolig som del av helhetlig tjenestetilbud.

For å kunne søke om kommunal bolig må du også

  • ha fylt 18 år 
  • ha lovlig opphold i Norge 
  • ha bodd i kommunen de siste tre årene (dersom du ikke er flyktning)
  • være ute av stand til å skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet 
  • være folkeregistrert 

Hvordan søker jeg?

Ønsker du å søke kommunal bolig, benytter du søknadskjema for Helse og omsorgstjenester. 
Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om søknadsprosessen.

Kriterier for tildeling av kommunale boliger

Tildeling av bolig vurderer vi ut fra sammensatte tjenestebehov, sosiale forhold og helse.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Bostøtte er behovsprøvd. Les mer om bostøtte på Husbanken sine nettsider

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun Helsehus på telefonnummer 
32 70 18 00. Sentralbordet er åpent kl 8 - 15 på ukedagene. 

Lover og regler