Midlertidig bolig og bostøtte

Om du trenger midlertidig bolig, hjelp til å tilpasse boligen din eller økonomisk støtte til å bo, kan du kontakte NAV Øvre Eiker for å få hjelp.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke hvis du

  • har akutt behov for bolig
  • ikke har mulighet til å skaffe bolig selv
  • trenger økonomisk støtte for å klare boutgiftene

Hvordan søker jeg?

Les mer på NAV sine sider om søknad og mer informasjon.