Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ofte personer som også får andre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Boligen er beboerens eget hjem, og personen får tjenester i hjemmet på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hva koster det?

​Prisen for å ha omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter. Husleien varierer i de ulike boligene. 

Hvordan søker jeg?

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om søknadsprosess og videre saksgang.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf. 32 70 18 00