Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tilbud for personer med langvarig opioidavhengighet. Målet er å bidra til at personen blir motivert til økt livskvalitet og mestring av sin livssituasjon.  

Hva er LAR?  

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe dem som er avhengige av morfin, heroin og lignende (opiater) til å forbedre livskvaliteten sin. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen. 

Hvem kan få tilbudet? 

Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger, andre konkrete tiltak vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige faktorer i vurderingen. 

Slik søker du 

Du trenger en henvisning fra enten en ruskonsulent eller fastlegen din.  

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.  

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis. 

Hva skjer videre? 

Det er leger i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Psykisk helse- og rustjenesten på telefonnummer 409 12 957 som er betjent alle ukedager kl. 08.00 - 15.30.  

Klage 

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har fått de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. Les mer om klagerett på Helsenorge sine nettsider 

Pasient- og brukerombudet 

Råd og veiledning ved klage kan du også få ved å kontakte pasient- og brukerombudet i Viken.

Lover og regler