Hverdagsrehabilitering

Formålet med hverdagsrehabilitering er å støtte deg med trening slik at du opprettholder daglige aktiviteter og klarer deg mest mulig selv.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Sjef i eget liv

Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i din vilje og motivasjon til å utføre oppgaver selv. Du må ha lyst til å trene og finne nye løsninger i din egen hverdag. 

Formålet med tiltaket er både å vurdere om du kan trene deg opp slik at du opprettholder daglige aktiviteter og å støtte deg med tiltak som gjør at du kan fortsette å bo hjemme.  

Kartlegging og tiltak

I samarbeid med deg tar vi utgangspunkt i de daglige gjøremål som du ikke mestrer like godt som før. Det kan for eksempel være daglige ting som å dusje, handle, gå tur eller lage mat selv. Teamet kartlegger også om du trenger hjelpemidler og kan veilede i hvilke tjenester som kan passe for deg. Kartlegging gjør vi hjemme hos deg.

Etter kartlegging vil teamet vurdere om du kan ha nytte av hverdagsrehabilitering. Hvilke tiltak som skal settes i gang, vurderer vi ut fra din helsesituasjon. Varigheten av tiltakene kan variere.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som

  • er voksen og motivert for å klare deg selv 
  • søker om praktisk bistand/hjemmehjelp/hjemmesykepleie eller andre omsorgstjenester 
  • kommer fra sykehusopphold, rehabiliterings- eller korttidsopphold og har behov for oppfølging hjemme 
  • er hjemmeboende og har redusert funksjonsevne og ønsker å klare flere ting selv

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hvordan søker jeg?

Du trenger ikke å søke om hverdagsrehabilitering. Våre ansatte i innsatsteamet vil kontakte deg som søker hjemmetjenester fra kommunen, eller har behov for hjelp hjemme etter sykehus- og korttidsopphold.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf. 32 70 18 00 

Les mer om sjef i eget liv