Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å klare å ta seg av sine nærmeste.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan vi gi til personer som gjør nødvendige omsorgsoppgaver for sine nære som ellers måtte være gjort av helse- og omsorgstjenestene.

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har plikt til å tilby ordningen.

Hvordan søker jeg?

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om søknadsprosessen og hvordan du kan klage.

Mer informasjon

Helsenorge sine nettsider finner du mer informasjon om omsorgsstønad.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun Helsehus på telefonnummer 
32 70 18 00. Sentralbordet er åpent kl. 09:00 - 15:00 på ukedagene.