Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand er en betalingstjeneste du kan søke om dersom du har endring i funksjon som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål i hjemmet. 

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Vi kan hjelpe deg med praktiske oppgaver som sengeskift, støvtørking og gulvvask. 

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan søke om dersom du har en endring i funksjon som gjør at du ikke lengre mestrer daglige gjøremål i hjemmet. Tjenesten gis etter en gjennomgang og vurdering av ditt behov.  

Slik søker du 

For å søke, bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Øvre eiker kommune

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.  

Hva koster det? 

Prisen på denne tjenesten vedtas årlig av kommunestyret. Se oversikt over priser for praktisk bistand.  

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf.  32 70 18 00