Rehabilitering og opptrening

Rehabilitering og opptrening er et tilbud til deg som har opplevd funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade. 

Egen mestring som mål 

Helse- og omsorgstjenestene i kommunen jobber tverrfaglig for at du skal ha et best mulig funksjonsnivå, bo hjemme og være sjef i eget liv.  

Hvis du opplever at du ikke klarer deg så godt hjemme lenger på grunn av alderdom, sykdom eller skader, jobber vi sammen med deg for å kartlegge hvordan du kan få tilbake funksjonsevnen helt eller delvis.  Kartleggingen gjøres av et tverrfaglig team med helsepersonell.  

Etter kartlegging får du hjelp til å sette mål, trene og prøve ut hjelpemidler og velferdsteknologi, hvis du har behov for det. 

Kartlegging og trening foregår hjemme hos deg.  

Hvem kan få tilbudet? 

Voksne personer som 

  • Kommer fra sykehusopphold, rehabiliterings- eller korttidsopphold og som har behov for oppfølging hjemme. 
  • Er hjemmeboende, har redusert funksjonsevne og ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå. 

Slik søker du 

Du trenger ikke søke om denne tjenesten. Helsepersonellet vil ta kontakt med deg som er i målgruppen, ofte i forbindelse med utskriving fra sykehuset, eller når du søker om hjemmetjenester fra kommunen.  

Hva koster det? 

Tiltaket er gratis, men det er ulike betalingssatser for korttidsopphold, velferdsteknologi og hjelpemidler. Du vil få nærmere informasjon om dette ut fra ditt behov. 

Hva skjer videre? 

Treningen starter med en periode der du får tett oppfølging og veiledning, og du må også gjøre øvelser på egenhånd. Oppfølging og veiledning trappes ned når din funksjonsevne bedres og du har fått øvelser og hjelpemidler som støtter deg. Om du trenger tjenester i hjemmet etter dette, vil du få vedtak om hvilke tjenester du får innvilget.  

Klage

Du kan alltid klage på vedtak om tjenester kvaliteten på tjenestene. Mer om hvordan du klager finner du her.

Har du spørsmål? 

 Ta kontakt med Forvaltningskontoret via Eikertun sentralbord, tlf. 32 70 18 00