Klima-, miljø- og energiplan

Øvre Eiker kommune er opptatt av å tenke helhetlig og har valgt at planen skal omhandle både klima, miljø og energi. Vi mener disse temaene må sees i sammenheng for å nå nasjonale og internasjonale mål.

Dette er den første helhetlige planen i Øvre Eiker som omhandler klima, miljø og energi. Tidligere hadde kommunen en energi- og klimaplan fra 2009. Det har skjedd utrolig mye innenfor disse temaene siden den gang, og kommunen har behov for å sette nye mål og delmål for å være med på det grønne skiftet. Verden er i startfasen av den største omstillingen siden den industrielle revolusjonen.

Denne planen viser store og små grep som er viktige for et mer bærekraftig samfunn, og der natur og miljø har en egenverdi.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 24.10.2023

Forside klima,- miljø- og energiplan - Klikk for stort bildeForside: Klima,- miljø- og energiplan

Les Øvre Eiker kommunes klima,- miljø- og energiplan