Søk om spillemidler

Spillemidler skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Hva kan du søke tilskudd til?

  • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
  • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlene til ordinære idrettsanlegg kan være

  • kommuner og fylkeskommuner 
  • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
  • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
  • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform – se bestemmelsene

Hvordan søker du?

Alle søknader skjer via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Anleggsregisterets søknadsportal

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med oss i kommunen. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Det er også mulig å søke kommunen om rentefrie lån til forskuttering av spillemidler og/eller momskompensasjon. Dette kan du lese mer om på vår side for tilskuddsordninger.

Saksgang og viktige tidsfrister

Frist for idrettslag til å varsle idrettsrådet og kommunen om planlagte spillemiddelsøknader.

15.06.2023

Frist for innsending av søknad i den elektroniske portalen til annleggsregisteret.

15.10.2023

Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen.

15.01.2024

Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling.

15.05.2024

Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet.

15.07.2024

Her finner du fullstendig oversikt over saksgangen og tidsfrister. (PDF, 531 kB)

Kontakt oss

Arve Hauklien Røren
Tlf.: 900 36 739
E-post: arvehauklien.roren@oeiker.no