Når du er ferdig med å bygge

Når tiltaket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Alternativt kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Du har ikke lov til å ta i bruk tiltaket uten at det gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Hva er ferdigattest og midlertidig brukstillatelse?

  • En ferdigattest symboliserer den formelle avslutningen av en byggesak og viser at arbeidet er i tråd med tillatelsen.
  • En midlertidig brukstillatelse gjør det mulig å ta i bruk tiltaket i påvente av søknad om ferdigattest. Så snart tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest.

Slik søker du om ferdigattest

Hvordan du skal søke om ferdigattest kommer an på hva slags søknadstype du skal søke ferdigattest for. Har du søkt om byggetillatelse via digital søknadsløsning søker du om ferdigattest i samme portal.

Slik søker du om midlertidig brukstillatelse

Dersom det kun gjenstår mindre vesentlige arbeider, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Du skal oppi en dato for ferdigstillelse i søknaden. Så snart tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Dersom det ikke søkes om ferdigattest innen denne fristen oppstår det et ulovlig forhold. Kommunen kan følge opp manglende søknad om ferdigattest med pålegg om ferdigstillelse.

Disse tiltakene trenger ikke ferdigattest

For noen tiltak er det ikke krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest med unntak av:

  • opprettelse og endring av ny grunneiendom
  • midlertidige bygninger
  • konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold og der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom.

Det er heller ikke nødvendig med ferdigattest eller brukstillatelse for tiltak unntatt søknadsplikt. Det må likevel gis beskjed til kommunen når et slikt tiltak er ferdigstilt.

Melding om tiltak unntatt søknadsplikt

Hva gjelder for din byggesak?

Hvilke regler som gjelder for innsending av ferdigattest kommer an på når byggesøknaden ble sendt inn. Her finner du en oversikt:

Hva koster det?

Behandlingen av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse faktureres per time.
Gå til oversikten over gebyrer i Øvre Eiker kommune

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest? 
Klage på avslag eller tillatelse

Frister

Kommunens frist for behandlingen av ferdigattest og midlertidig brukstillatelse er tre uker fra komplett søknad er mottatt.

Lover og regler

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00