Offentlig ettersyn - Forslag til detaljreguleringsplan i Lyngveien

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 16/2024 av 12.03.24 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan i Lyngveien lagt ut for offentlig ettersyn.

Frist for merknader 30. april 2024

Merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no innen 30.04.24.

Dersom det er spørsmål til saken kan saksbehandler nås på epost siljereite.moen@ovre-eiker.kommune.no.

Se planens dokumenter på arealplaner.no