Vannstanden i Drammenselva flater ut - fortsatt kriseledelse

Etter de store nedbørmengdene som har kommet med ekstremværet Hans, har Drammenselva i flere dager vært på et svært høyt nivå. Natt til fredag nådde elva flomtoppen. Den har deretter sunket litt, men er fortsatt svært høy. Kriseledelsen i kommunen følger fortsatt situasjonen tett. 

Torsdag kveld ble beboere i Gamle Hokksund og på Frognes evakuert

Lørdag gikk det et lite ras ved Øvre Hellefossveien. 

Øvre Eiker kommune satte torsdag morgen kriseledelse. Kriseledelsen følger fortsatt flomsituasjonen kontinuerlig. 

Nådd flomtoppen

Flomtoppen er antagelig nådd ut fra målinger gjort i elva i Mjøndalen. Varsom.no skriver at vannføringen i Drammenselva kulminerte i løpet av natt til fredag. Vannstanden ved Mjøndalen bru ventes å ligge høyt også i dagene fremover. Øvre Eiker kommunes egne målinger søndag viser at elva har gått 45 cm ned i Skotselv og 25 cm ned i Hellefossen. 

Les hele prognosen på varsom.no. 

Kontrollerer elvebredden daglig

Flommen har ført til store mengder vann i enkelte områder i kommunen. Faren er ikke over, selv om vannet 

Arealplanlegger Bernt- Egil Tafjord og geolog Sondre Kåstad sjekker elvebredder fredag 11. aug 23.jpg - Klikk for stort bildeArealplanlegger Bernt-Egil Tafjord og geolog Sondre Kåstad sjekker elvebredder fredag 11. aug 23.jpg Foto: Bernt-Egil Tafjord, ØEk

trekker seg tilbake og vannstanden går ned. I dagene fremover er det risiko for ustabile elvekanter og elvebredder. Derfor har kommunen fagpersoner ute hver dag. 

Geolog Sondre Kåstad på byggesaksavdelingen og arealplanlegger Bernt-Egil Tafjord befarer områder som vi ønsker å holde under oppsikt. Om nødvendig tar disse kontakt med andre fagmyndigheter. 

Ikke anbefaling om å koke drikkevannet

Det er trygt å drikke vannet fra krana i Øvre Eiker! Trykket i vannledningingsnettet i de områdene i Øvre Eiker som er oversvømt, er såpass høyt at det vil holde flomvann ute av ledningene ved eventuell lekkasje. Kommunen har god overvåking med alarmer og følger dette nøye. Videre følger vi elvenivået ved Strømbo grunnvannsverk utenfor Hokksund slik at vi er sikre på at det ikke kommer elvevann inn i vannverket. Dersom det skulle skje hendelser som påvirker drikkevannskvaliteten, vil vi sende ut informasjon om dette direkte på sms til dem som er berørte. 

Råd til deg som innbygger

  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake. Elvebredden kan være ustabil, og det kan være fare for ras og utglidning. 
  • Unngå aktivitet på elva. Strømmen er sterk. 
  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene.
  • Kontakt nødetater eller kommunen hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller rasfare.
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og på kommunens hjemmeside og kommunens Facebook-side.  

Stengte veier

Om flommen fører til oversvømte, stengte eller ødelagte kommunale veier, finner du informasjon om dette på siden for trafikkmeldinger i Øvre Eiker.
For oversikt over stengte fylkeskommunale veier, se Statens vegvesens hjemmeside. 

Flom Hokksund august 2023 - Klikk for stort bildeFlom Hokksund august 2023 SRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperring av gangveien ved Oso på Loesmoen grunnet rasfare - Klikk for stort bildeVi ber alle resprektere avsperringer. Her av gangveien ved Oso på Loesmoen grunnet rasfare. Sunniva Riste-Bjørkli