Korttids- og langtidsopphold

Her finner du informasjon om kort- og langtidsopphold på institusjon. 

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold hvor vi vurderer din helsetilstand og hjelpebehov mens du er på institusjon.     

Hvem kan få tilbudet?      

Du kan søke om korttidsopphold hvis du har behov for      

  • kartlegging og observasjon av ditt funksjonsnivå      
  • legetilsyn ved institusjon      
  • etterbehandling etter sykehusopphold      
  • tilrettelegging og veiledning for å selv klare hverdagens gjøremål      

Hva koster det?      

På korttidsopphold betaler du egenandel pr. døgn i maks 60 døgn pr. år. Deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold. Informasjon om hvor mye det koster, finner du på samme side som søknadsskjemaet.      

Les mer om opphold på rehabiliterings- og korttidsavdelingene (PDF, 216 kB)      

Langtidsopphold       

Du kan ha rett til langtidsplass dersom du har behov for varig og omfattende pleie og omsorg hele døgnet.  På langtidsplass ivaretar vi ditt behov for pleie, omsorg, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.      

Hvem kan få tilbudet?      

Tilbudet er for personer med varig svekket helsetilstand og som ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.      

Hva koster det?      

Hvor mye du skal betale for langtidsplass, avhenger av din økonomi. Du kan lese mer om dette i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3

Slik søker du plass      

Gå til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og få mer informasjon.      

Søknadsfrist      

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.      

Har du spørsmål?      

Lurer du på noe, ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf. 32 70 18 00      

Kontaktinformasjon      

Resepsjonen på Eikertun helsehus

Tlf. 32 70 18 00 (hverdager kl. 09-15:00)

E-post: resepsjon.eikertun@ovre-eiker.kommune.no

Telefonnumre til avdelingene på Eikertun