Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Fysio- og ergoterapitjenesten for voksne bistår innbyggere både på institusjoner og hjemme. De samarbeider tett med andre tjenester og jobber målrettet for at den enkelte skal oppleve mestring i eget liv.

På denne siden finner du informasjon om ergo- og fysioterapi for voksne. Lette du etter informasjon om ergo- og fysioterapitjenesten for barn?

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste innebærer både rehabilitering og forebyggende arbeid. Vi hjelper deg med å se på mulighetene for at du skal være mest mulig selvhjulpen.  Vi kan hjelpe deg med blant annet

  • oppfølging individuelt og i gruppe
  • rehabilitering, opptrening og forebygging
  • råd og veiledning
  • trening på daglige aktiviteter
  • tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig
  • kartlegging og søknader

Ergoterapeut har også ansvar for hjelpemidler for nedsatt hørsel og syn som lånes ut fra NAVs hjelpemiddelsentral.  

Hvem kan få tjenesten? 

De som bor i omsorgsbolig, kommunal institusjon eller har sammensatte helseutfordringer, kan få hjelp av våre kommunalt ansatte fysio- og ergoterapeuter. Tjenesten er behovsprøvd. 

Slik søker du 

Du trenger ikke å søke om denne tjenesten. Kommunale fysio- og ergoterapitjenester inngår som en del av helse- og omsorgstjenestene og vil bli vurdert når du har omsorgstjenester, institusjonsopphold eller bor i tilrettelagt bolig. Dersom dette ikke gjelder for deg, les om "Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale" nederst på siden.

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Kommunen har avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter. Du kan ta kontakt direkte med disse hvis du har behov for fysioterapi ut over det tilbudet kommunen gir. 

Som pasient betaler du kun egenandel for behandlingen du får, inntil frikortgrensen er nådd, når du bruker en fysioterapeut fra kommunen eller som vi har avtale med. Les mer om fysioterapeut med driftsavtale her.

Lurer du på noe?

Du kan ringe telefonnummer 993 53 785

  • Mandager          12-14.00
  • Onsdager           09-11.00
  • Fredager            09-11.00             

Eller sende e-post til:     felles.mottak@ovre-eiker.kommune.no