Slik sjekker du hvilken plan som gjelder for din eiendom

Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilke planer som gjelder for den aktuelle eiendommen. 

Hva betyr de ulike plantypene

Hva gjelder for din eiendom?

Finn først ut om eiendommen din er omfattet av en reguleringsplan. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. I tillegg til reguleringsplanen, kan det være forhold i kommuneplanens arealdel som påvirker bruk av eiendommen. 

Er ikke eiendommen din omfattet av en reguleringsplan, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Se hvilke planer som gjelder for eiendommen din

  • Gå til kommunens planregister - arealplaner.no.
  • Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen i søkefeltet. 
    • Da vil alle planer som ligger på eiendommen din komme opp og du kan trykke deg videre inn på de ulike planene for å få mer informasjon.
    • Dersom planen har status Planforslag, så er den fortsatt under arbeid og er ikke gjeldende.
    • Planbestemmelsene finner du ved å trykke på Se gjeldende bestemmelser og øvrige dokumenter finner du under Plandokumenter. 

Slik finner du frem i kommunens kartløsning

Gå til kommunekart

Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen i søkefeltet

Etter at du har søkt opp adressen eller eiendommen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Du får mer utfyllende informasjon om eiendommen din ved å trykke på de kartlagene du vil ha mer informasjon om. Hvis du for eksempel ønsker å vite hvor stor eiendommen din er, trykker du på kartlaget for Eiendom.

Du kan slå på/av opptegning av kartlaget ved å klikke på øyet til venstre for kartlagsnavnet.  

For å få opp flere kartlag trykker du på knappen "Sjekk flere kartlag".

For å få opp en oversikt over alle kartlagene trykker du på knappen "Kartlag".

For ytterligere veiledning i kommunekart går du inn på Meny-knappen øverst til venstre og trykker på "Hjelp".
 

Illustrasjon Kommunekart - Klikk for stort bildeIllustrasjon Kommunekart