Slik sjekker du hvilken plan som gjelder for din eiendom

Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilke planer som gjelder for den aktuelle eiendommen. 

Hva betyr de ulike plantypene

Hva gjelder for din eiendom?

Finn først ut om eiendommen din er omfattet av en reguleringsplan. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. I tillegg til reguleringsplanen, kan det være forhold i kommuneplanens arealdel som påvirker bruk av eiendommen. 

Er ikke eiendommen din omfattet av en reguleringsplan, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Slik finner du frem i kommunens kartløsning

 • Gå til kommunekart

 • Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen i søkefeltet

 • Etter at du har søkt opp adressen eller eiendommen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Du får mer utfyllende informasjon om eiendommen din ved å trykke på de kartlagene du vil ha mer informasjon om. Hvis du for eksempel ønsker å vite hvor stor eiendommen din er, trykker du på kartlaget for Eiendom.

 • Du kan slå på/av opptegning av kartlaget ved å klikke på øyet til venstre for kartlagsnavnet.  

 • For å få opp flere kartlag trykker du på knappen "Sjekk flere kartlag".

 • For å få opp en oversikt over alle kartlagene trykker du på knappen "Kartlag".

   

  Illustrasjon Kommunekart - Klikk for stort bildeIllustrasjon Kommunekart

   

Finn hvilke planer som gjelder for eiendommen din

 • Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen i søkefeltet.

 • Trykk på for å få knappen "kartlag" opp oversikten over alle kartlagene.

 • Grunnkart står på når du åpner kartet, og herunder ligger kartlagene bygning, godkjente byggetiltak og eiendom. Det kan være lurt å ta bort avhukingen for grunnkart hvis det ikke er disse kartlagene du skal se nærmere på.

 • Huk av i avkrysningsboksen til høyre for Arealplaner. Herunder finner du kartlagene reguleringsplan, bebyggelsesplan, planer under arbeid, kommuneplan og kommuneplan forslag.

 • Du skrur av og på kartlagene ved å trykke på dem. Lagene blir tegnet med 50% gjennomsiktighet som standard, men det kan du stille på selv ved å trykke på knappen "akive kartlag".

 • Trykk i kartet på den linjen eller flaten du vil ha mer informasjon om. Da kommer kartlagsinfo for valgt punkt opp.

 • Du får mer utfyllende informasjon ved å trykke på de kartlagene som kommer opp.

 • Hvis du trykker på knappen "vis i kart" vil hele planen bli markert.

 • Her finner du også en lenke videre til planarkivet. Hvis du trykker på knappen "Planarkiv" blir du sendt videre til GISLINE WebPlan med oppslag på den planen du har trykket på. Her finner du bestemmelsene for planen, analogt plankart, vedtaksdokumenter og annet.

Illustrasjon kommunekart - Klikk for stort bilde
 • Når du har kommet til planarkivet, kan du trykke på Gjeldende bestemmelser for å få opp planbestemmelsene. Hvis du trykker på Gjeldende plankart vil du bli sendt tilbake til kommunekart hvor det kommer opp en avmerking over området hvor planen ligger. For å se planen må du da sette på det aktuelle kartlaget, enten det er reguleringsplan, bebyggelsesplan eller planforslag.

 • For ytterligere veiledning i kommunekart går du inn på Meny-knappen øverst til venstre og trykker på "Hjelp".