Vedtatte reguleringsplaner

Kommunekart

I kommunens kartløsning finner du blant annet kartlag som viser gjeldende arealplaner og planer som er under arbeid. 

Les mer: Hvilken plan gjelder for eiendommen din?

Klikk her for å gå til kommunekart

Planregister

I planregisteret ligger alle arealplanene med tilhørende dokumenter.

Klikk her for å komme til planregisteret