Seksjonere uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes om samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. 

Hvordan kan du fordele utearealet?     

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil, men det er to vilkår som må være oppfylt:     

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.       
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.        

Slik søker du     

Du søker om seksjonering av utearealet ved å fylle ut skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og legger det ved søknad om seksjonering / reseksjonering.  

Søk om seksjonering

Søk om reseksjonering

Sammen med rekvisisjonen leverer du inn et situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere utearealet med TG + seksjonsnummer for å vise at arealet er tilleggsareal i grunn til den aktuelle seksjonen. Utearealet som alle seksjonene skal ha tilgang til, markeres med «fellesareal». Kartet kan du skrive ut fra kommunens kartportal.     

Dersom du allerede har koordinater for arealene, kan du sende dem inn sammen med søknaden. Da deler vi opp utearealet digitalt i en kontorforretning uten at vi kommer ut på eiendommen og måler.      

Hvis du ikke har koordinater på utearealene, vil vi avholde en oppmålingsforretning på eiendommen for å klarlegge og bestemme koordinatene for grensene til de fordelte utearealene.       

Hva koster det?     

Gebyr for oppmåling av uteareal kommer i tillegg til prisen for seksjonering/reseksjonering. 
Se gebyroversikt for Øvre Eiker kommune

Kontakt oss

Geodataavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00