Selvbygger

Dersom du har planer om å bygge noe på din eiendom hvor det er krav til at man må bruke ansvarlige foretak, har du en mulighet til å kunne påta deg ansvaret selv ved å søke om å være selvbygger som legges ved byggesøknaden.

Hvem kan være selvbygger?

Alle kan i utgangspunktet søke om å være selvbygger, men det gjelder kun ved bygging av egen bolig og egen fritidsbolig.

Man kan være selvbygger på prosjekter opp til enebolig med sekundærleilighet. Tomannsbolig og rekkehus kan man ikke være selvbygger på.

Krav for at du skal kunne være selvbygger:

  • Byggearbeidene må være av liten vanskelighetsgrad, tiltaksklasse 1
  • Det må gjelde egen bolig eller hytte. Det vil si helårsbolig, garasje, hytte, påbygg, tilbygg, uthus og lignende. Man kan ikke være selvbygger for bygg på eiendom som er til annet formål, som eksempel næring eller industri.
  • Du må kunne sannsynliggjøre at du, medhjelper eller firma innehar tilstrekkelig kvalifikasjon. Her legger man vekt på kompetanse og erfaring. 
  • Du må kunne sannsynliggjøre at arbeidene blir tilfredsstillende utført. Det vil si at arbeidene blir gjort i henhold til regelverket.

Som selvbygger er det ikke krav til at du gjør alt arbeidet selv, og du kan hente inn fagpersoner med kompetanse på områder du selv ikke behersker. Det viktige er at det må være tydelig hvem som gjør hva. 

Slik søker du om ansvarsrett som selvbygger

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger sendes inn sammen med byggesøknaden. 

Send inn byggesøknad og søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger

Hva koster det?

Gå til gebyroversikten for Øvre Eiker kommune

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om selvbyggeransvar? 
Klage på avslag eller tilltatelse

Kontakt oss

Byggesaksavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00