Byggesøknad for fagfolk

For større eller kompliserte tiltak, kreves det at byggesøknaden og arbeidene utføres av en profesjonell aktør. Disse søknadene kalles søknad med ansvarsrett, og omtales ofte som tiltak med krav til ansvarlig foretak. I noen tilfeller kan du som privatperson søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Dette må du gjøre før du fyller ut søknadsskjemaet

Vurder søknadstype

Det finnes to forskjellige søknadsformer for tiltak med ansvarsrett:

  • Ett-trinns søknad
  • To-trinns søknad: rammetillatelse (trinn 1) og igangsettingstillatelse (trinn 2).

Er du selvbygger?

Du kan søke om personlig ansvarsrett som selvbygger for arbeider på egen bolig eller fritidsbolig. Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Den som søker om ansvarsrett som selvbygger må sannsynliggjøre å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kompetanse og erfaring skal tillegges vekt. 

Les mer om selvbygger her

Benytt en digital søknadsløsning

Vi ønsker at du bruker en digital søknadsløsning. En digital søknadsløsning sørger for at du automatisk blir guidet til neste steg underveis i søknadsprosessen. I tillegg sikrer dette en mest mulig effektiv saksbehandling hos oss.

Send byggesøknad digitalt 

Dersom du ikke benytter en digital søknadsløsning kan du benytte deg av manuelle søknadsskjema. 

På Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside finner du en oversikt over hvilke skjemaer du må fylle ut og sende til kommunen.

Dette må søknaden inneholde:

I noen tilfeller må du i tillegg legge ved:

Byggesøknaden sendes til: post@ovre-eiker.kommune.no. Alternativt kan du sende den per post til Øvre Eiker kommune, Byggesak, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Gå til oversikten over gebyrer i Øvre Eiker kommune

Lover og regler