Garasje, støttemur, renovasjon og postkasser

Skal du bygge garasje, sette opp mur eller endre terrenget langs eller ved offentlig vei? Da kan det hende du må søke om tillatelse fra kommunen.

Er det byggegrense på eiendommen din? 

Byggegrenser langs vei er som oftest vist og fastsatt i reguleringsplaner. Dersom området du skal bygge i, ikke er regulert eller at reguleringsplanen ikke viser byggegrense, gjelder veglovens generelle byggegrense på 15 meter fra midten av veien. Dette gjelder også gang- og sykkelvei.   

Les mer om byggegrenser langs vei og finn ut om du må søke om tillatelse.

Råd og forutsetninger ved bygging langs vei