Om skolefritidsordningen (SFO)

I Øvre Eiker kommune er skolefritidsordningen og skolen en helhet. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletiden for barn på 1.-4. trinn, samt for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. 

Hva er SFO?

  • SFO er et tilbud for elever på 1.- 4. trinn før og etter skoletid. Eldre elever kan også søke om plass.
  • SFO holder åpent i høstferien, vinterferien og deler av skolens sommerferie. I feriene er SFO et heldagstilbud. 
  • På SFO kan elevene være med på ulike organiserte aktiviteter på skolens område, spise et enkelt måltid etter skoletid og leke med andre barn. 

Det er seks barneskoler med SFO-tilbud i kommunen. SFO i Øvre Eiker skal være et tilbud hvor barna er trygge, opplever vennskap, utvikling og læring. SFO skal på lik linje med skolen være en lærende organisasjon, og både ledelse og den profesjonelle voksenrollen er viktige kvalitetsfaktorer.  

Skolefritidsordningen i Øvre Eiker har felles vedtekter og planer, i tillegg til skolenes plan for godt skolemiljø og den nasjonale rammeplanen for SFO. Lenker til de ulike styringsdokumentene finner du nederst på denne siden.

Søke om, endre eller si opp plass i SFO

Priser og plasstyper i SFO