Opprette eiendom

Hvis du ønsker å opprette en ny eiendom, må du søke kommunen om tillatelse.

Dette må du gjøre før du søker

Sjekk planene og bestemmelsene for eiendommen din

Planer med bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer på eiendommen din.

Søknaden er avhengig av dispensasjon hvis opprettingen er i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Ingen har krav på å få dispensasjon da dette er en unntaksmulighet.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre

Les hvordan du kan søke dispensasjon fra plan

Innhente nødvendige rettigheter og tillatelser

Ved oppretting av ny eiendom kan det være nødvendig å inngå private avtaler og skaffe andre offentlige tillatelser. Uten nødvendige rettigheter får du ikke søknaden godkjent. 

Eksempler på avtaler og tillatelser:

Bestille situasjonskartpakke

Du må bestille situasjonskartpakke som inneholder situasjonskart, arealplankart og vann- og avløpskart. Du kan også velge å bestille naboliste sammen med situasjonskartpakken. 

Bestill situasjonskartpakke

Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i søknaden din, må du varsle naboene. Naboene skal ha minst 14 dager til å uttale seg til varselet. Du kan sende elektronisk nabovarsel eller pr. post.

Send elektronisk nabovarsel (privatpersoner)
Send elektronisk nabovarsel (profesjonelle søkere)
Bestill naboliste og situasjonskartpakke

Hvis du ikke ønsker å varsle digitalt finner du blanketter for nabovarsel hos Direktoratet for byggkvalitet.
Blankett for nabovarsel 

Slik søker du

Søk om fradeling av eiendom

Skal du kjøpe tomta du leier (fester), må grunneieren søke om opprettelse av ny eiendom.

Hvor sendes søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller i posten til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. 

Alternativt kan du levere søknaden på rådhuset i kommunens servicesenter, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund. 

Hva koster det?

Du må betale to gebyr - ett for behandling etter plan- og bygningsloven og ett for oppmålingen av eiendommen.

Gå til gebyroversikt for Øvre Eiker kommune

Hva skjer videre?

Saken behandles i to trinn:

  1. Byggesaksavdelingen behandler søknaden. Behandlingstid er normalt 3 til 12 uker fra søknaden er komplett.
  2. Geodataavdelingen gjennomfører en oppmålingsforretning. Behandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker etter oppmålingsgebyret er betalt. I oppmålingssaker løper ikke saksbehandlingstiden i vintermånedene januar, februar og mars. Saksbehandlingstid i vintermånedene kan du lese om i Øvre Eiker kommunes vinterforskrift.