Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Byggesak

Amundsen, Ann-Mari Endret:09.11.2017 13:33 Emneord (los) Bygg og eiendom, Byggesak

​​​​Bygg%20morguefile%20liteByggesaksavdelingen har ansvar for kommunens oppgaver som bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Avdelingen består av fagansvarlig og fire saksbehandlere. Kommunens kontroll av byggevirksomheten skjer gjennom behandling av søknader, tilsyn og oppfølging av ulovligheter.

Går du med byggeplaner, for eksempel nytt hus eller ny terrasse? Da må du som hovedregel alltid ha tillatelse fra kommunen før du igangsetter bygging. Avhengig av type tiltak er det litt forskjellig fremgangsmåte for søknaden. Det er hovedsakelig tre kategorier:

  1. Byggetiltak som ikke er søknadspliktige
  2. Søknad om tiltak uten ansvarsrett
  3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Se her for status for behandling av byggesaker

Du finner mer informasjon om de ulike kategoriene nedenfor. Under tjenestebeskrivelser på høyre side kan du lese mer om ulike tiltakstyper og annen relevant informasjon om byggesak. Der finner du også lenker til skjemaer og byggesaksblanketter, oversikt over kommunale gebyrer og andre relevante nettsider.

For de fleste tiltak må du bestille situasjonsplanpakke med naboliste. Se lenken for informasjon. 

1. Byggetiltak som ikke er søknadspliktig

Noen mindre tiltak kan gjennomføres uten kommunal saksbehandling. Men enkelte forutsetninger må være oppfylt. De vanligste tiltak som ofte er fritatt fra byggesaksbehandling er bygging av trapp, innsetting av takvindu og mindre fasadeendringer.

Veiledning - hva er fritatt fra søknad? (plan- og bygningsloven § 20-5)

2. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og tilbygg.

Enkelte slike tiltak kan behandles på byggesaksdagen som foregår hver mandag (unntatt juli) fra kl. 9-15. For mer informasjon om byggesaksdagen se her.

 

3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av en profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes tre forskjellige søknadsformer.

Veiledninger - Ett-trinns søknad (plan- og bygningsloven § 20-3 jf 20-1) og søknad i to trinn: Rammetillatelse (Trinn 1) og Igangsettingstillatelse (Trinn 2)

 

​Åpningstider

Vakttelefonen er åpen for generelle spørsmål mandag til torsdag fra kl.12:00 - 14:00.

For spørsmål til din saksbehandler er telefonen åpen mandag og onsdag fra kl 9.00-15.00.

Tlf. 32 25 10 00
 
Opprettet: 11.09.2013 13:27