Søke selv

Det er flere byggetiltak du som privatperson kan søke om selv.

Ta veilederen "Åtte steg fra idé til ferdig søknad"

Kommunen anbefaler alle som går med byggeplaner å gjennomføre en veileder som er utarbeidet av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). Veilederen inneholder 8 steg fra idé til ferdig søknad.

Veileder: Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Dette må du gjøre før du fyller ut søknadsskjemaet

Kan du søke om tillatelse uten ansvarsrett?

Det skilles mellom søknad med eller uten ansvarsrett.

Du som privatperson (tiltakshaver) kan søke selv om flere byggetiltak. Dette kalles søknad uten ansvarsrett.

Klikk her for å se hvilke tiltak som kan omsøkes uten ansvarsrett (SAK10 kapittel 3)

I noen tilfeller er det krav om bruk av ansvarlig foretak i søknadsprosessen. Dette kalles søknad med ansvarsrett. Selv om det er krav om ansvarsrett, kan du godkjennes som selvbygger dersom visse vilkår er oppfylt.

Du kan lese om innsending av søknad med ansvarsrett her. 

Slik går du frem for å sende inn en byggesøknad uten ansvarsrett

Benytt en digital søknadsløsning  

Vi anbefaler at du bruker en digital søknadsløsning. En digital søknadsløsning sørger for at du automatisk blir guidet til neste steg underveis i søknadsprosessen. I tillegg sikrer dette en mest mulig effektiv saksbehandling hos oss.

Send inn byggesøknad digitalt

Dersom du ikke benytter en digital søknadsløsning kan du benytte deg av manuelle søknadsskjema. 

På Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside finner du en oversikt over hvilke skjemaer du må fylle ut og sende til kommunen.

Dette må søknaden inneholde:

I noen tilfeller må du i tillegg legge ved:

Byggesøknaden sendes til: post@ovre-eiker.kommune.no. Alternativt kan du sende den per post til Øvre Eiker kommune, Byggesak, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Gå til oversikten over gebyrer i Øvre Eiker kommune

Lover og regler